Chord/Tab song: Thức Khuya - Bùi Sơn Quốc Bảo,Nguyễn Lê Minh Phương

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Thức Khuya - Bùi Sơn Quốc Bảo,Nguyễn Lê Minh Phương - ([G]Đêm dân buông, sương lạnh [D]đưa cánh tay ôm lấy tương [E...)

7 months ago66 Ballade
--
[G]Đêm dân buông, sương lạnh [D]đưa cánh tay ôm lấy tương [Em]tư vào [C]lòng tôi
[G]Khói thuốc tan, tiếng đàn [D]ai ngân vang điệu thở than[Em]... thật [C]buồn.
[G]Trăng đêm nay, [D]gió lung lay , [Em]mây thấy mây hồng một [C]chút...
[G]Tiếng xe máy, trên [D]đường, Sài [Em]Gòn, nhiều [C]đèn...và
[G]Tiếng rao bán, bắp [D]xào, trò chuyện cùng [Em]tôi...đêm [C]nay
 
ĐK:
[G]Thức khuya...[D]thức khuya...[Em]thức khuya...[C]
[G]Thức khuya...[D]thức khuya...[Em]thức khuya...[C]
[G]Nhớ câu hát, ơi [D]à, ngày [Em]còn, thuở [C]nằm nôi
[G]Nhớ không khí, giao [D]thừa, gia đình quay [Em]quần, bên [C]nhau..
[G]Thức khuya...[D]thức khuya...[Em]thức khuya...[C]
[G]Thuc khuya...[D]thức khuya...[Em]thức khuya, [C]tôi lại..thức [G]khuya.

Chords List

Chord: Thức Khuya - Bùi Sơn Quốc Bảo,Nguyễn Lê Minh Phương - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like