Chord/Tab song: This Is The Day (Một Ngày Tươi Mới)

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: This Is The Day (Một Ngày Tươi Mới) - ([D] This is the day, this is the day That the [A] Lord has m...)

9 months ago286
--
[D] This is the day, this is the day
That the [A] Lord has made, that the Lord has made
 
[A7] We will rejoice, We will rejoice
And be [D] glad in it, and be [A7] glad in [D] it [D7]
 
[G] This is the day that the [D] Lord has made
[G] We will rejoice and be [D] glad in [A7] it
[D] This is the day, this is the day, that the [Em] Lord [A7] has [D] made
 
[D] Một ngày tươi mới, một ngày tươi mới
Do Chúa [A] Cha ban cho, do Chúa Cha ban cho
 
[A7] Lòng mừng thơ thới, lòng mừng thơ thới
Trong tiếng [D] ca rộn ràng, trong tiếng [A7] ca rộn [D] ràng [D7]
 
[G] Hân hoan ca vang biết ơn [D] Cha vô vàn
[G] Khi ơn yêu thương vẫn mãi [D] luôn tuôn [A7] tràn
[D] Lòng mừng thơ thới, một ngày tươi mới do Chúa [Em] ban [A7] cho [D] đời
 
[D] This is the day, this is the day
That the [A] Lord has made, that the Lord has made
 
[A7] We will rejoice, We will rejoice
And be [D] glad in it, and be [A7] glad in [D] it [D7]
 
[G] This is the day that the [D] Lord has made
[G] We will rejoice and be [D] glad in [A7] it
[D] This is the day, this is the day, that the [Em] Lord [A7] has [D] made

Chords List

Chord: This Is The Day (Một Ngày Tươi Mới) - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like