Chord/Tab song: Thiên Đường Tìm Đâu - Anh Tuấn

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Thiên Đường Tìm Đâu - Anh Tuấn - (Tình [Em]như thơ ôi giấc mơ. Ôi tình [Bm]say mật ngọt ngập h...)

Available on
--
Tình [Em]như thơ ôi giấc mơ.
Ôi tình [Bm]say mật ngọt ngập hồn
Tình [D]vu vơ ôi khói sương.
Ôi lòng [Em]đau lệ sầu tràn mi.
 
Người [Em]ơi tim bao vấn vương
Khi người [Bm]trao tình đầu dịu dàng.
Người [D]ơi tim bao nhói đau
Phũ phàng [Em]đành sao ?
 
Biết bao [C]nồng say,
Năm tháng [G]đong đầy
Yêu dấu [Am]trao ai
Đắng cay [Em]không màng
Mới hay [C]trần gian
Sương khói [G]muôn vàn.
Mơ chốn [Am]thiên đàng tìm vào [B7]cõi mơ
 
Em [Em]nơi phương trời xa
mình luôn có [Bm]nhau xây bao ân tình.
Cùng chia [C]sớt bao nhiêu buồn vui,
với bao mộng [G]ước ôm bao giấc [B7]mơ
Người yêu [Em]ơi anh mong thời gian
ngừng trôi để [Bm]ta bên nhau muôn đời.
Dù [C]ngàn năm sau hay [D]bao
nhiêu lâu tình [Em]càng đậm sâu
 
Nà ná na nà na na nà
Nà ná [Bm]na nà na na nà
Nà ná [D]na nà na na nà
Nà ná [Em]na nà na nà na
 
Tình [Em]như thơ ôi giấc mơ.
Ôi tình [Bm]say mật ngọt ngập hồn
Tình [D]vu vơ ôi khói sương.
Ôi lòng [Em]đau lệ sầu tràn mi.
 
Người [Em]ơi tim bao vấn vương
Khi người [Bm]trao tình đầu dịu dàng.
Người [D]ơi tim bao nhói đau
Phũ phàng [Em]đành sao ?
 
Biết bao [C]nồng say,
Năm tháng [G]đong đầy
Yêu dấu [Am]trao ai
Đắng cay [Em]không màng
Mới hay [C]trần gian
Sương khói [G]muôn vàn.
Mơ chốn [Am]thiên đàng tìm vào [B7]cõi mơ
 
Em [Em]nơi phương trời xa mình
luôn có [Bm]nhau xây bao ân tình.
Cùng chia [C]sớt bao nhiêu buồn vui,
với bao mộng [G]ước ôm bao giấc [B7]mơ
Người yêu [Em]ơi anh mong thời gian
ngừng trôi để [Bm]ta bên nhau muôn đời.
Dù [C]ngàn năm sau hay [D]bao
nhiêu lâu tình [Em]càng đậm sâu
 
Lên tone [Fm]
 
Em [Fm]nơi phương trời xa mình
luôn có [Cm]nhau xây bao ân tình.
Cùng chia [Db]sớt bao nhiêu buồn vui,
với bao mộng [Ab]ước ôm bao giấc [C7]mơ
Người yêu [Fm]ơi anh mong thời gian
ngừng trôi để [Cm]ta bên nhau muôn đời.
Dù [Db]ngàn năm sau hay [Eb]bao
nhiêu lâu tình [Fm]càng đậm sâu
 
Nà ná na nà na na nà
Nà ná [Cm]na nà na na nà
Nà ná [Eb]na nà na na nà
Nà ná [Fm]na nà na nà na

Chords List
Available on

Chord: Thiên Đường Tìm Đâu - Anh Tuấn - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like