Chord/Tab song: Thắp Nén Hương Lòng - Lm. Thái Nguyên

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Thắp Nén Hương Lòng - Lm. Thái Nguyên - (1. Thắp nén hương [Em]lòng kính nhớ [B]mẹ cha đã ra [Em]đi Đ...)

a month ago20 Lm. Thái Nguyên
--
1. Thắp nén hương [Em]lòng kính nhớ [B]mẹ cha đã ra [Em]đi
Để lại trong [Am]con bao niềm [D]thương tiếc nuối nào [G]nguôi,
bao niềm [Am]đau xót xa ngậm [B]ngùi.
Mẹ cha đã [C]mất con bơ vơ khi mùa xuân [B]đến.
Nghe gió xuân [G]sang con mênh mang kiếp sống lạc [B]loài,
thương nhớ hoài tình nghĩa mẹ [E]cha.
 
ĐK: Này đây nén [E]hương con dâng lên thiết
tha nguyện [G#m]cầu Chúa mùa xuân thương đến mẹ [E]cha.
Ngài ban hạnh [A]phúc cho mẹ cha sáng tươi muôn [G#m]đời như mùa [B]xuân xanh thắm khôn [E]vơi.
Tình Chúa cao [C#m]vời như biển [B]khơi bao dung vời vợi cho mẹ cha một đời sống [B]mới.
Con hát muôn [G#m]lời ngợi ca vì Chúa thương [B]cho mẹ cha là hình bóng của [E]Ngài.
 
2. Công ơn cha [Em]mẹ như biển [B]trời sông nước mênh [Em]mông.
Một đời thương [Am]con mang nặng [D]bao cay đắng khổ [G]đau,
không ngại [Am]chi nắng mưa sớm [B]chiều.
Tình cha mẹ [C]đã nuôi con qua những ngày gian khó.
Con đã lớn [G]khôn nhưng còn đâu bóng dáng cha [B]mẹ,
đau xót vì chẳng đáp đền [E]ơn.
 
3. Biết nói chi [Em]hơn, chỉ khẩn [B]cầu lòng Chúa xót [Em]thương.
Ngàn vạn công [Am]ơn con làm [D]sao báo đáp giờ [G]đây,
chỉ cầu [Am]xin Chúa thương lấp [B]đầy.
Càng thương càng [C]nhớ con van xin tình Ngài nâng đỡ.
Con ước mong [G]sao một ngày kia kết thúc cuộc [B]đời,
hạnh phúc trùng phùng với mẹ [Em]cha.

Chords List

Chord: Thắp Nén Hương Lòng - Lm. Thái Nguyên - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like