Chord/Tab song: Thân Lúa Miến - Lm Mi Trầm

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Thân Lúa Miến - Lm Mi Trầm - (ÐK: Chúa... [C]ơi thân con là thân lúa [G]miến Gieo [C]vào l...)

8 months ago120 Lm Mi Trầm
--
ÐK: Chúa... [C]ơi thân con là thân lúa [G]miến
Gieo [C]vào lòng [G]đời (gieo vào lòng [C]đời) và mục nát với thời [G]gian.
[F]Bông lúa [C]vàng kết thành tấm bánh
Và thân [G]con trở thành hiến [C]vật nguyện dâng [G]Cha như lễ toàn [C]thiêu.
 
1. Ðây thân [C]con đây trí lòng con bao ưu [Am]tư vui [F]buồn cuộc [C]sống.
Xin dâng [G]Cha như một hiến [C]vật nguyện Chúa [G]Trời thánh hóa đời [C]con.
 
2. Ðây tương [C]lai quá khứ đời con bao bâng [Am]khuâng với [F]ngàn mộng [C]ước.
Xin dâng [G]Cha như một hiến [C]vật nguyện Chúa [G]Trời thánh hóa đời [C]con.
 
3. Ðây vinh [C]quang Thánh giá đời con bao công [Am]danh đón [F]mời ngày [C]tháng.
Xin dâng [G]Cha như một hiến [C]vật nguyện Chúa [G]Trời thánh hóa đời [C]con.

Chords List

Chord: Thân Lúa Miến - Lm Mi Trầm - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like