Chord/Tab song: Tan - Lam Duy

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Tan - Lam Duy - (Tan vào đêm tiếng thở [Em] dài [C] Tan vào ngày lời thương [...)

a year ago394 Lam Duy
--
Tan vào đêm tiếng thở [Em] dài [C]
Tan vào ngày lời thương [B7] vay [Am]
Tan vào mỉa mai linh hồn ta bé [C] bỏng
Tan vào trăm [B7] năm đời người hư không.
 
Tan vào bon chen những dối [Em] lừa [C]
Tan vào tình lời đong [B7] đưa [Am]
Tan vào tỉnh say thân trầm luân mê [C] mải
Tan vào nhục [B7] vinh phù du kiếp [Em] này.
 
Đời vô [Em] thường ta là [Am] ai [D]
Đến từ đâu và đi về [B7] đâu [Am]
Mà xuôi ngược mà chìm đắm bể [B7] dâu
Lá vàng rơi hỏi còn có [Em] nhau.

Chords List

Chord: Tan - Lam Duy - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like