Chord/Tab song: Tấm Bánh Đời Con - Thanh Lâm

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Tấm Bánh Đời Con - Thanh Lâm - (1. [Em]Con xin làm tấm [Am]bánh bẻ [D]ra hiến trao muôn [G]n...)

6 months ago181 Ballade Thanh Lâm
--
1. [Em]Con xin làm tấm [Am]bánh bẻ [D]ra hiến trao muôn [G]người.
[A]Mãi ấp ủ niềm [Em]tin chứa [A]chan bao lời ủi [Em]an.
[Em]Con xin làm tấm [Am]bánh sẻ [D]chia cho khắp mọi [G]nơi.
[Bm7]Cho thế nhân muôn [B7]đời được luôn sống vui Tin [Em]Mừng.
 
ĐK. [E]Ôi Giê-su trên bàn [A]thờ, Thập [E]Giá hiến trao tình [F#m]yêu.
[B]Chiên hy sinh xoá [A]tội đời, Ngài [B]là hy lễ tuyệt [E]vời.
[A]Con xin dâng cuộc [F#m]đời để nên tấm bánh tình [B]yêu.
Tấm bánh ngát ân [E]tình bẻ [B7]ra hiến trao muôn [E]người.
 
2. [Em]Con xin làm tấm [Am]bánh để [D]nên lễ dâng tinh [G]tuyền.
[A]Với xác hồn mỏng [Em]manh, với [A]cả tâm tình biết [Em]ơn.
[Em]Mong cho toàn nhân [Am]thế hiệp [D]thông trong Chúa là [G]Cha.
[Bm7]Luôn sống vui trong [B7]nguồn tình yêu phúc ân cứu [Em]độ.
 
3. [Em]Con lãnh nhận hồng [Am]ân để [D]nên muối men cho [G]đời.
[A]Mãi rao truyền Chân [Em]Lý, Ánh [A]Quang soi đời tối [Em]tăm.
[Em]Đưa muôn lòng nhân [Am]thế tìm [D]theo trên lối trường [G]sinh.
[Bm7]Luôn hướng lên Quê [B7]Trời, niềm tin sắt son không [Em]rời.
 
4. [Em]Chung nhau một tấm [Am]bánh hiệp [D]thông trong chén nho tinh [G]tuyền.
[A]Chúa kêu mời đoàn [Em]con kết [A]liên trong tình mến [Em]thương.
[Em]Như xua đoàn Dân [Am]Thánh hiệp [D]thông chiên lễ Vượt [G]Qua,
[Bm7]nay chúng con kết [B7]hiệp tình thương thiết tha chan [Em]hoà.

Chords List

Chord: Tấm Bánh Đời Con - Thanh Lâm - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like