Chord/Tab song: Tạ ơn Giê-xu - Nhạc Tin Lành

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Tạ ơn Giê-xu - Nhạc Tin Lành - (Tạ ơn [D]Giê-xu, đã [A/C#]chết thay cho con [Bm]trên thập hì...)

7 months ago67 Ballade
--
Tạ ơn [D]Giê-xu, đã [A/C#]chết thay cho con [Bm]trên thập hình;[Bm7/A]
Chính con [G]thật nhỏ bé nhưng [A]Chúa cam tâm hy [D]sinh mạng vàng.[D7]
[G]Dẫu muôn vật đổi [A]dời,
Chúa vẫn yêu [D]con đến [F#7]muôn thu [Bm]không đổi dời;
Tình [Em]ấy vẫn luôn [Em/G]hướng trong theo từng [A]bước con [A7]đi.
 
Cảm tạ ơn [D]Chúa,
dạy con [A/C#]biết luôn luôn yêu [Bm]thương như Cha đã [Bm7]yêu;
Sống [G]đời hy sinh, tận [A]hiến theo gương [D]Giê-xu.[D7]
Thật tình yêu [G]Chúa ôi sao diệu [A]kì, giúp con thêm [F#m]lên sức [B/D#]mạnh.
Truyền rao ánh[Em] sáng phúc âm [A7]Chúa đến cho mọi [D]nơi.[G/A]
 
ĐK:
Đời con [D]đây như đất [A/C#]sét trong tay [Bm]Ngài [B/D#]
được Ngài yêu [Em]thương uốn nắn,
[A7]Để chuyên lo việc [D]Ngài[C]
Nguyện [D7]Cha thêm [G]sức, thêm linh [A7]lực
Để con ra [F#m]đi trong đắc [Bm]thắng
Hầu [Em]danh Chúa luôn chiếu [A7]soi mãi qua đời [D]con.[Dsus4] [D]

Chords List

Chord: Tạ ơn Giê-xu - Nhạc Tin Lành - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like