Sheet of song: Sợi tóc - Như Ngọc Hoa,Sương Mai

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Sợi tóc - Như Ngọc Hoa,Sương Mai - (1. [Am] Em gửi cho anh sợi [E7] tóc thề Dù không ước [F] hẹn...)

3 years ago399 Tango Sheet

Sheet - Images: Sợi tóc
Maybe you like