Sheet of song: Nỗi buồn thiên thu - Như Ngọc Hoa

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Nỗi buồn thiên thu - Như Ngọc Hoa - (1. Khi xa [Em] nhau tình [B7] ta là cỏ [Em] dại Là hoa [Am] ...)


Sheet - Images: Nỗi buồn thiên thu
Maybe you like