Sheet of song: Nhớ một người - Hoài Linh,Mạnh Phát

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Nhớ một người - Hoài Linh,Mạnh Phát - (Người [Dm] ơi tôi kể lại chuyện xưa bao kỷ niệm êm [F] ái lú...)

3 years ago830 Boléro Sheet

Sheet - Images: Nhớ một người
Maybe you like