Sheet of song: Nhớ kể anh nghe - Như Ngọc Hoa,Phạm Văn Hóa

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Nhớ kể anh nghe - Như Ngọc Hoa,Phạm Văn Hóa - (1. Em [F] biết đời [Dm] em lắm trái [Gm] ngang Quanh [C] co ...)

3 years ago617 Slow Rock Sheet

Sheet - Images: Nhớ kể anh nghe
Maybe you like