Sheet of song: Màu tình phai - Nguyễn Thanh Cảnh

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Màu tình phai - Nguyễn Thanh Cảnh - (Tình [F] anh là thoáng mây [Am] thôi nhạt [F] nhòa tình em q...)


Sheet - PDF: Màu tình phai
Maybe you like