Sheet of song: Hành trang giã từ - Trường Sa

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Hành trang giã từ - Trường Sa - (1. Đêm đã dần [C] trôi có phải đây [G7] là giờ ta xa [C] các...)

3 years ago1009 Boléro Trường Sa Sheet

Sheet - Images: Hành trang giã từ
Maybe you like