Sheet bản nhạc bài hát: Giải phóng quân ta đi - Văn Dũng,Triều Dâng

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Giải phóng quân ta đi - Văn Dũng,Triều Dâng - (1. [Em] Giữa màn đêm ta đi vượt núi băng rừng [C] Qua dốc ca...)


Sheet - Images: Giải phóng quân ta đi
Có thể bạn thích