Sheet of song: Em vẫn chờ (Bài thơ con ốc) - Như Ngọc Hoa

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Em vẫn chờ (Bài thơ con ốc) - Như Ngọc Hoa - (Em [C] là con ốc [Dm] nhỏ Giữa [G] hoang đảo lẻ [D7] loi Đợi...)


Sheet - Images: Em vẫn chờ (Bài thơ con ốc)
Maybe you like