Sheet of song: Em sắp về chưa - Châu Kỳ,Tô Kiều Ngân

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Em sắp về chưa - Châu Kỳ,Tô Kiều Ngân - (Em sắp về [Dm] chưa mong chờ mấy năm [F] rồi Ðợi em [Dm] về ...)

3 years ago501 Boléro Sheet

Sheet - Images: Em sắp về chưa
Maybe you like