Sheet of song: Đường Trường Sơn xe anh qua - Văn Dũng

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Đường Trường Sơn xe anh qua - Văn Dũng - (1. Ơi cô [Em] gái Trường [G] Sơn bao đêm [Bm] em đi mở [Em] ...)

3 years ago811 Văn Dũng Sheet

Sheet - Images: Đường Trường Sơn xe anh qua
Maybe you like