Sheet of song: Chỉ là giấc mơ qua (Yellow bird) - Nam Lộc,Nhạc Ngoại

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Chỉ là giấc mơ qua (Yellow bird) - Nam Lộc,Nhạc Ngoại - (1. [C] Như làn mây, tình [Dm7] yêu thôi, giờ [G7] đây lửng [...)

3 years ago838 Pop Sheet

Sheet - Images: Chỉ là giấc mơ qua (Yellow bird)
Maybe you like