Sheet of song: Cành hoa trắng

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Cành hoa trắng - (Một [Dm] đàn chim tóc trắng Bay về [Gm6] qua [A7] trần [Dm] ...)

3 years ago536 Phạm Duy Sheet

Sheet - PDF: Cành hoa trắng
Maybe you like