Sheet of song: Bến xưa

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Bến xưa - (Qua bến đò [Em] xưa Chiều thu đã sang [C] mùa Sông nước cuộn...)


Sheet - PDF: Bến xưa
Maybe you like