Chord/Tab song: Rừng đom đóm - The Cassette

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Rừng đom đóm - The Cassette - ([G]Ai đang đợi [G/F#]ngoài [Em7]kia Âm thầm[D] thật [C]lâu Đ...)

a year ago842 Slow Rock The Cassette
--
[G]Ai đang đợi [G/F#]ngoài [Em7]kia Âm thầm[D] thật [C]lâu
Đang còn [C]khóc vì giờ [Am7]đây
Đang còn [D]giữ nhiều lời [G]ca
[G]Xa [G/F#]thật [Em7]xa [Em7]Mau [D]thật [C]mau
Chờ một ánh [C]đèn [Am7]Lâu [D]thật [G]lâu.
 
[G]Hù hu hu hú [Em7]Hù hu hu hú
[C]Hù hu hu hú [D]Hù.
(x2)
 
[G]Có nỗi buồn của [Em7]ai Đang được sưởi [C]ấm
Không thể [C]giấu được phải [Am7]không
Không thể [D]hết được phải [G]không
[G]Xa [G/F#]thật [Em7]xa [Em7]Mau [D]thật [C]mau
Chờ một ánh [C]đèn [Am7]Lâu [D]thật [G]lâu.
 
[C]Hú hú hu hu [D]hù Hù hu hú [G]hu
[C]Hú hú hu hu [D]hù Hù hu hú [G]hu
[Em7]Hú hù [Am7]hu [D]Hú hù [G]hu.
 
[G]Ai bây giờ [G/F#]ngoài [Em7]kia Đã đợi [D]từ [C]lâu
Không còn [C]khóc vì giờ [Am7]đây
Không còn [D]giữ nhiều lời [G]ca
[G]Xa [G/F#]thật [Em7]xa [Em7]Mau [D]thật [C]mau
Chờ một ánh [Am7]đèn [D]Lâu thật [G]lâu
 
Chờ một ánh [Am7]đèn [D]Rừng - đom [G]đóm.

Chords List

Chord: Rừng đom đóm - The Cassette - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like