Chord/Tab song: Nỗi nhớ thét gào - Vũ Đức Võ

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Nỗi nhớ thét gào - Vũ Đức Võ - (Tôi nhớ [Bm] em từng [G] đêm tôi nhớ [Bm] em Trong đêm [G] v...)

2 months ago31 Vũ Đức Võ
--
Tôi nhớ [Bm] em từng [G] đêm tôi nhớ [Bm] em
Trong đêm [G] vắng một [A] mình tôi nhớ [Bm] em
Nỗi [G] nhớ cứ dâng [A] trào như thét [Bm] gào
Màn đêm hung [G] ác xé tim [A] tôi nhớ khôn [Bm] nguôi
 
Trong giấc [Bm] mơ hằng [G] đêm tôi thấy [Bm] em
Quanh đâu [G] đó dường [A] như tôi thấy [Bm] em
Biết [G] nói sao cho [A] vừa câu nói [Bm] thừa
Vòng tay êm [G] ấm đêm hôm [A] nào quấn quít bên [Bm] nhau
 
ĐK: Nhớ [G] sao là nhơ ôi là nhớ phút bên [A] nhau đắm [Bm] say
Nhớ [G] sao là nhớ ôi là nhớ ánh mắt đôi [A] môi ngọt [Bm] ngào
Ta trao [G] nhau nụ hôn say đắm thế giới [F#7] này chỉ thấy riêng mình em
Biêt yêu là nhớ tôi chỉ [G] biết khát [A] khaobên [Bm] nhau
Biết [G] yêu nhớ tôi chỉ biêt xa [A] emtôi u [Bm] sầu
Tôi yêu [G] em một tình yêu bốc cháy
Thế giới [F#7] này chỉ thấy em mà [Bm] thôi

Chords List

Chord: Nỗi nhớ thét gào - Vũ Đức Võ - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like