Chord/Tab song: Nó không thích mày đâu - Vinh Khuất

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Nó không thích mày đâu - Vinh Khuất - (VERSE 1 [C]|___Nhìn mày thật chán [Am]đời. [F]|___ Tóc tai t...)

2 months ago356 Vinh Khuất
--
VERSE 1
[C]|___Nhìn mày thật chán [Am]đời.
[F]|___ Tóc tai thì rối [G]bời
[C]|___Nằm ì mày vẫn [Am]đợi
[F]|___Dở hơi thật hết [G]lời
 
PRE 1
Mày cố làm [C]gì
Câu mãi nhưng mà có [Am]cắn đâu
Mày cố làm [F]gì
Vơ mãi những chẳng thể [G]nắm đâu
Mày cố làm [C]gì
Nó đếch trả lời tin [Am]nhắn đâu
Mày phải [F]thôi đi tin tao đi [G]nào...
 
CHORUS
Nó không thích mày [C]đâu. Oh oh oh[Am]. Oh oh oh[F]. Oh oh[G]
Nó không thích mày [C]đâu. Oh oh oh[Am]. Oh oh oh[F]. Oh oh[G]
Nó không thích mày [C]đâu. Oh oh oh[Am]. Oh oh oh[F]. Oh oh[G]
 
VERSE 2
[C]|___Tao đã nói mày vẫn không muốn nghe à
[Am]|___Cứ với rồi có ngày mày té
[F]|___Nó cao thế còn mày thì thấp bé
[G]|___Thằng như mày nó bắt buộc sẽ phải né
 
[C]|___Không đẹp trai thì mày phải có tiền
[Am]|___Cả hai không có thì mày không có quyền
[F]|___Thích gái xinh thì phải có công việc
[G]|___Nếu không mày chỉ đãi nó mì ăn liền à?
 
[C]|___Mày phải biết, mày ở đâu, mày là ai
[Am]|___Không có tiền, nhìn đã xấu, đếch có tài
[F]|___Nó tìm kiếm con nhà giàu có tương lai
[G]|___Không thì nó bắn tiếng anh một câu „I don’t like“
 
[C]|___Thôi ông bạn dừng lại đã
[Am]|___Ngoài kia biển rộng mênh mông còn nhiều cá
[F]|___Không con này thì con khác
[G]|___Con nào to quá thì bỏ qua
 
PRE 2
Mày cố làm [C]gì
Che kín nó chẳng cảm [Am]nắng đâu
Mày cố làm [F]gì
Chơi mãi nhưng mà có [G]thắng đâu
Mày cố làm [C]gì
Cúng mãi nhưng chẳng may [Am]mắn đâu
Mày phải [F]thôi đi tin tao đi [G]nào...
 
CHORUS
Nó không thích mày [C]đâu. Oh oh oh[Am]. Oh oh oh[F]. Oh oh[G]
Nó không thích mày [C]đâu. Oh oh oh[Am]. Oh oh oh[F]. Oh oh[G]
Vì người nó thích là [C]tao. Oh oh oh[Am]. Oh oh oh[F]. Oh oh[G]
Vì người nó thích là [C]tao. Oh oh oh[Am]. Oh oh oh[F]. Oh oh[G]
Vì người nó thích là [C]tao... (liền vào BRIDGE)
 
BRIDGE
...[C]tao.Bao nhiêu cô gái [Am]mày không mê
[F]Mày lại cứ theo cô gái [G]chê bai mày
[C]|___Cho hay cô gái [Am]mày si mê
Lại là cô em đang kết [G]tao đây này
[C]|___Bao nhiêu cô gái [Am]mày không mê
[F]Mày lại cứ theo cô gái [G]chê bai mày
[C]|___Cho hay cô gái [Am]mày si mê
Lại là cô em đang kết [G]tao đây này
 
CHORUS
Vì người nó thích là [C]tao
Là [Am]tao, mình [F]tao, mỗi [G]tao
Nó không thích mày [C]đâu
No,[Am]no…[F]no,no…sorry [G]bro
Vì người nó thích là [C]tao
[C]tao! [C]tao! [C]tao! [C]tao! [C]tao! [C]tao!

Chords List

Maybe you like