Chord/Tab song: Những Anh Hùng Việt Nam - UMS5

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Những Anh Hùng Việt Nam - UMS5 - (Ver1: Đã bao [Am]ngày gian Khó ta vẫn [G]đứng lên Đã bao [E]...)

a year ago544 Ballade UMS5
--
Ver1:
Đã bao [Am]ngày gian Khó ta vẫn [G]đứng lên
Đã bao [E]lần vỡ nát ta vẫn [Am]xứng tên
Đất nước [Am]nghìn xưa Văn Hiến yêu kiều [G]mến thương
Vẫn hiên [E]ngang dù năm tháng tiêu điều [Am]gió sương
 
Pre chorus:
Dù cho [Dm]covy đang tuyên [G]chiến
Cả thế [E7]giới hôm nay chung một [Am]lòng
Việt Nam [Dm]Ta vẫn luôn hăng [G]hái
Sẳn sàng chiến [E7]đấu cho tương lai [E7]
 
Chorus:
Cánh én bay lượn tự [F]do không thể thiếu đi mùa [G]xuân về
Đất nước yên bình an [E7]vui không thể thiếu đi những [Am]anh hùng
Bất khuất, kiên cường, hiên [F]ngang không ngại nắng mưa và [G]đau buồn
Giữ vững tinh thần hăng [E7]hái ta cùng quyết chiến trận [Am]nữa nào
Những anh hùng Việt [F]Nam không lùi bước đánh tan [G]cô Vy
Những ngôi sao toả [E7]sáng mang hơi ấm và niềm [Am]tin
Giữ vững tinh thần Việt [F]Nam kiên cường đấu tranh qua thời [G]gian
Vẫn đó bầu trời toả [E7]sáng Những anh hùng Việt [Am]Nam
 
[F] [G] [E7] [Am] [F] [Am]
 
Pre chorus:
Dù cho [D7]covy đang tuyên [G]chiến
Cả thế [E7]giới hôm nay chung một [Am]lòng
Việt Nam [D7]Ta vẫn luôn hăng [G]hái
Sẳn sàng chiến [E7]đấu cho tương lai [E7]
 
Chorus:
Cánh én bay lượn tự [F]do không thể thiếu đi mùa [G]xuân về
Đất nước yên bình an [E7]vui không thể thiếu đi những [Am]anh hùng
Bất khuất, kiên cường, hiên [F]ngang không ngại nắng mưa và [G]đau buồn
Giữ vững tinh thần hăng [E7]hái ta cùng quyết chiến trận [Am]nữa nào
Những anh hùng Việt [F]Nam không lùi bước đánh tan [G]cô Vy
Những ngôi sao toả [E7]sáng mang hơi ấm và niềm [Am]tin
Giữ vững tinh thần Việt [F]Nam kiên cường đấu tranh qua thời [G]gian
Vẫn đó bầu trời toả [E7]sáng Những anh hùng Việt [Am]Nam
 
Hãy cùng [D7]nhau đồng lòng và đoàn [G]kết
Hương [E7]về ngày mới đang [Am]lên
Là ngày [D7]anh em gọi vang,[G]Việt Nam chiến [E7]thắng.
 
Chorus:
Cánh én bay lượn tự [F]do không thể thiếu đi mùa [G]xuân về
Đất nước yên bình an [E7]vui không thể thiếu đi những [Am]anh hùng
Bất khuất, kiên cường, hiên [F]ngang không ngại nắng mưa và [G]đau buồn
Giữ vững tinh thần hăng [E7]hái ta cùng quyết chiến trận [Am]nữa nào
Những anh hùng Việt [F]Nam không lùi bước đánh tan [G]cô Vy
Những ngôi sao toả [E7]sáng mang hơi ấm và niềm [Am]tin
Giữ vững tinh thần Việt [F]Nam kiên cường đấu tranh qua thời [G]gian
Vẫn đó bầu trời toả [E7]sáng Những anh hùng Việt [Am]Nam

Chords List

Chord: Những Anh Hùng Việt Nam - UMS5 - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like