Chord/Tab song: Như Cố (Châu Sinh Như Cố OST - 如故 - 周生如故 OST) - Lục Hổ (陆虎)

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Như Cố (Châu Sinh Như Cố OST - 如故 - 周生如故 OST) - Lục Hổ (陆虎) - ([Em]yǐng páihuái [Bm]zhòu yǔ chāi [Am]bānbóle děng [G]dài [A...)

--
[Em]yǐng páihuái [Bm]zhòu yǔ chāi
[Am]bānbóle děng [G]dài
[Am]shíyī mèng
[Bm]wèi shéi [Em]lái
[Am]xīnshì gē yàn [B]tai
 
[Em]wǒ nán āi [Bm]xīn shāo kāi
[Am]gǎnniàn de yī [G]lài
[Am7]tóng jiān'áo
[Bm7]shēn [Em]wài
[Am7]shòu jǐn zhè kǔ [Bmaj7]hǎi [B]
 
kě wéi nǐ [Am]yī yuè ér xià [D]ah
rǎn hóng wǒ [Bm]rěntòng de ài ai [Em]ai
jiāngshān [Am7]gǔngǔn fúhuá
[D]dāojiàn róngmǎ
[G]shě jīnshì chén'āi
gùshì rú [Am7]fēn yān zhuì huā [D]ah
chénlún jiān [Bm7]luàn xuě fēi shā ah [Em]ah
[Am7]yī bǐ chéng tā [Bm]nán liǎo wú [C]qiānguà
 
[C] [Cmaj7] [G] [Em]
[Am] [Bm] [C] [B]
 
[Em7]yǐng páihuái [Bm7]zhòu yǔ chāi
[Am7]bānbóle děng [Gmaj7]dài
[Am7]shíyī mèng
[Bm7]wèi shéi [Em7]lái
[Am7]xīnshì gē yàn [B7]tai
 
[Em]wǒ nán āi [Bm7]xīn shāo kāi
[Am7]gǎnniàn de yī [Gmaj7]lài
[Am7]tóng jiān'áo
[Bm7]shēn [Em]wài
[Am7]shòu jǐn zhè kǔ [B]hǎi [B7]
 
kě wéi nǐ [Am7]yī yuè ér xià [D]ah
rǎn hóng wǒ [Bm]rěntòng de ài ai [Em7]ai
jiāngshān [Am7]gǔngǔn fúhuá
[D]dāojiàn róngmǎ
[Gmaj7]shě jīnshì chén' [G]āi
gùshì rú [Am7]fēn yān zhuì huā [D]ah
chénlún jiān [Bm7]luàn xuě fēi shā ah [Em7]ah
[Am7]jiě qiānguà [Bm7]suí sùyuàn [Cmaj7]piāosǎ
 
[Cmaj7] [Cmaj7] [Bm7] [Bm7]
[A#maj7] [A#maj7] [D#] [D#]
[Dm7] [Gm7] [Em7] [A]
[Dm7] [B7] [Esus4] [E7]
 
kě wéi nǐ [Am]yī yuè ér xià [D7]ah
rǎn hóng wǒ [Bm7]rěntòng de ài ai [Em7]ai
jiāngshān [Am7]gǔngǔn fúhuá
[D]dāojiàn róngmǎ
[G]shě jīnshì chén' [Gmaj7]āi
gùshì rú [Am7]fēn yān zhuì huā [D]ah
[C]chénlún jiān [Bm7]luàn xuě fēi shā ah [Em]ah
[Am7]yī bǐ chéng tā [Bm7]nán liǎo wú [C]qiānguà
[Am]jiě qiānguà [Bm]suí sùyuàn piāosǎ
 
Outro
[C] [Gm] [E] [B]
[D] [E]

Chords List

Chord: Như Cố (Châu Sinh Như Cố OST - 如故 - 周生如故 OST) - Lục Hổ (陆虎) - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like