Chord/Tab song: Nhắn người chiến sĩ - Dzoãn Mẫn

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Nhắn người chiến sĩ - Dzoãn Mẫn - ([C]Khi bước đi [Am]vó câu xa [C]xa dồn bao nhớ [Am]thương Mơ...)

5 months ago280 Dzoãn Mẫn
--
[C]Khi bước đi [Am]vó câu xa [C]xa dồn bao nhớ [Am]thương
Mơ chinh [C]chiến lùa theo gió
[Em]Chiến bào vương [Dm]vấn mờ chiều [G]sương
[F]Theo người đi, riêng lòng ta thầm [G]nhắn đôi lời
[F]Sa trường kia là [C]chốn tài trai
Rèn tâm trí, thi tấm [Em]gan, cùng non sông theo gương [G]xưa, nhớ.
 
[C]Khi bước đi [Am]quyết đem tấm [C]thân đền bù nước [Am]non
Còn ham [C]tiếc gì thân thế
[G]Hỡi người danh tướng trên huyết [C]trường.
 
Thiết tha mấy [C]lời [Am]nhắn mong tới [Em]người [F]
Máu nóng còn [C]chờ nhuốm lời [G]thề khắp muôn [C]nơi [G]
Thiết tha nhắn [C]người, [Am]dâng cờ vinh [Dm]quang
Nhớ đó hồn [F]toàn quốc, vương [G]lòng kính muôn [C]đời.
 
Người bước [Dm]đi, lòng ước mong hát khúc hoàn [G]ca
Người bước [Em]đi, về với [Dm]danh thơm đời gấm [G]hoa
Thiết tha có [C]lời, [Am]nhắn mong tới [Em]người [Dm]
Chiến thắng ngày [C]về mang ngàn tươi [G]sáng hiến cho [C]đời.

Chords List

Chord: Nhắn người chiến sĩ - Dzoãn Mẫn - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like