Chord/Tab song: Người Lái Đò Trên Sông Pô-Kô - Cẩm Phong,Mai Trang

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Người Lái Đò Trên Sông Pô-Kô - Cẩm Phong,Mai Trang - (Hỡi Pô cô [E] ơi! Dòng sông mênh [A] mông Đôi bờ cây xanh [C...)

2 months ago25
--
Hỡi Pô cô [E] ơi! Dòng sông mênh [A] mông
Đôi bờ cây xanh [C#m] biếc, nước [E] chảy xiết sâu [C#m] thẳm
[F#m] Qua tháng [E] ngà hỏi sông ơi có [B] biết
Anh lái đò tên gọi A [E]Sanh, [D] A... [B] Sanh...[B]
 
Ngày[E] đêm anh lái đò trên sông
Dù [C#m]  gian nguy vẫn vững tay [G#m] chèo
Đò [A]anh đưa bao người đi đánh [E] Mỹ bao năm ròng
Chiến tuyến đây thầm lặng nhịp chèo [F#m] lập công.
[A] Giữa sông sâu đẩy lùi sóng dữ
Mắt sáng ngời ngọn [F#m] lửa căm thù
[A] Mỗi chuyến đò một trận chiến [F#m] thắng
A Sanh [E] ơi đẹp mãi chiến công. [E]
 
Dòng [Am] Pô cô sáng ngời tên anh
Làng [C#m] buôn ca hát gợi tên [G#m] anh
Dù sông [A] kia có cạn dù non [E] kia có khi mòn
Tấm gương anh không mờ, đời [F#m] đời rực sáng.
[A] Những tháng ngày gội mưa tắm nắng
Với con đò một lòng đánh [F#m] giặc
[A] Đôi tay chèo cùng dòng sông kháng [F#m] chiến.
Nước mênh mông[E] lời thề A Sanh.
 
[Am] | [E] | [C#m] | [C#m] | [G#m] | [A] | [E] | [B] | [E]
[E] | [E] | [C#m] | [E] | [Amaj7] | [E] | [Bsus4] | [E] | [E]
 
Ngày [E] đêm anh lái đò trên sông
Dù [C#m]  gian nguy vẫn vững tay [G#m] chèo
Đò anh [A] đưa bao người đi đánh [E] Mỹ bao năm ròng
Chiến tuyến đây thầm lặng nhịp [F#m] chèo lập công.
[A] Giữa sông sâu đẩy lùi sóng dữ
Mắt sáng ngời ngọn [F#m] lửa căm thù
[A] Mỗi chuyến đò một trận chiến [Fm] thắng
A Sanh[E] ơi đẹp mãi chiến công.
 
Dòng [Am] Pô cô sáng ngời tên anh
Làng [C#m] buôn ca hát gợi tên [G#m] anh
Dù sông [A] kia có cạn dù non [E] kia có khi mòn
[Bsus4] Tấm gương anh không [E] mờ, đời [F#m] đời rực sáng.
[A] Những tháng ngày gội mưa tắm nắng
Với con đò một [F#m] lòng đánh giặc
[A] Đôi tay chèo cùng dòng sông kháng chiến.
Nước mênh mông[E] lời thề A Sanh.
 
Coda:
Non [G#m] cao đâu bằng sông sâu đâu [B] sánh [B]
Hờn [E] căm chất nặng [C#m] tim anh [B]
Thề quyết giữ núi rừng [E] Tây Nguyên [E] | [E]
Hỡi [Am] Pô cô [Am/E] ơi [E] , dòng sông mênh [A] mang
Đôi bờ cây xanh [Cm] biếc
Nước [E] chảy xiết sâu [C#m] thẳm
[F#m] Qua tháng [E] ngày hỏi sông [B] ơi nhớ hết
Bón dáng [Bsus4] người lái [B] đò A [E] Sanh,
[D] A [B] Sanh [B] | [B], A [Esus4]...[Am] Sanh [E]

Chords List

Chord: Người Lái Đò Trên Sông Pô-Kô - Cẩm Phong,Mai Trang - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like