Chord/Tab song: Người em nhỏ - Nguyễn Hiền,Thiện Giang

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Người em nhỏ - Nguyễn Hiền,Thiện Giang - ([D] Tôi có người em [A7] nhỏ [D] Xanh xanh [Bm] đôi hàng [D]...)

4 years ago126 Valse Sheet
--
[D] Tôi có người em [A7] nhỏ [D]
Xanh xanh [Bm] đôi hàng [D] mi [B7]
[Em] Môi hồng vừa đương độ
[A7] Chưa biết sầu biệt [D] ly.

Ngày tôi đi vàng nắng
Nghiêng [D] nghiêng một hàng cau
[Em] Mai ta nhìn mây [Bm] trắng
[A7] Gửi lời về thương [D] nhau.

Chiều nay buồn viễn xứ
Nhớ người em gái [D7] xưa
Tôi [G] thấy phương trời [D] cũ
Giăng [A7] giăng một hàng mưa.

[Em] Mơ về đôi môi [Bm] thắm
[F#m] Cười ngày tôi lên [F#7] đường
Quê [Bm] ta chừng xa [B7] lắm
Giờ [Em] em có nhớ thương.

[D] Tôi có người em [A7] nhỏ [D]
Xanh xanh [Bm] đôi hàng [D] mi [B7]
[Em] Môi hồng còn đương độ
[A7] Đã biết sầu biệt [D] ly.

Chords List

Chord: Người em nhỏ - Nguyễn Hiền,Thiện Giang - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like