Chord/Tab song: NGÀN NĂM SƠN TINH THUỶ TINH YÊU MỊ NƯƠNG

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: NGÀN NĂM SƠN TINH THUỶ TINH YÊU MỊ NƯƠNG - ([C] Từ đó Sơn Tinh Mị Nương [Am] sống bên nhau [Em] trọn đời...)

a year ago277 Ballade
--
[C] Từ đó Sơn Tinh Mị Nương [Am] sống bên nhau [Em] trọn đời hạnh phúc [G]
Tấm gương [F] hiền lương và tài [G] đức, yêu thương [C] người
[C] Mãi là tình bạn thân [Am] ái
[Em] Mãi là tình yêu chung [G] thuỷ
[F] Ngàn năm Sơn Tinh [G] Thuỷ Tinh [C] yêu Mị Nương
 
[C] Là Sơn Tinh [Am] Thuỷ Tinh bão mưa [Em] giông gây nước lụt [G]
Chỉ [F] vì u mê [G] đã gây bao [C] khổ đau
[C] Là Sơn Tinh [Am] Thuỷ Tinh câu chuyện [Em] từ xưa khó quên [G]
Ngàn [F] năm Sơn Tinh [G] Thuỷ Tinh yêu [C] Mị Nương

Chords List

Chord: NGÀN NĂM SƠN TINH THUỶ TINH YÊU MỊ NƯƠNG - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like