Chord/Tab song: My MBK - MBK

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: My MBK - MBK - (Tự hào [C] lắm lúc nhắc đến Máu Bách Khoa và [G] thấp thoáng...)

2 months ago25 MBK
--
Tự hào [C] lắm lúc nhắc đến Máu Bách Khoa và [G] thấp thoáng bóng áo thân quen
Màu [Am] áo ta đi tuyên truyền, [G] cùng nhau ta đi ăn uống.
Rồi [C] nắng sơm mới ấm vẫn chưa vơi,[G] gió đông sang bão đang sắp về
Lại [F] mùa khát vọng mới cho tôi là [G] người may mắn nhất trên đời
Nào [C] đâu….
Ở cạnh bấy [G] lâu, giờ tạm xa cách [Am] nhau, khiến tôi mỗi [Em] đêm,
Luôn luôn tôi mơ một màu [F] áo
Nhớ về đội [C] tôi, nhớ đồng đội [F] tôi,
Và càng [G] xa nhau càng nhớ..ơ..ờ
 
Chorus:
Chỉ là đội [C] tôi chỉ là, là Máu Bách [G] Khoa thôi mà,
Nhưng đã [Am] ở trong trái tim tôi không thể [Em] phai phôi
Máu Bách Khoa [F] đừng thay đổi, vì tôi đã [C] quá say mê mất rồi,
Vì [F] bệnh nhân anh em tôi ơi hãy [G]cùng nhau cố gắng
Vì một tương [C] lai chờ, vì Máu Bách [G] Khoa đang chờ,
mặc cho ngày [Am] tháng qua nhanh mình cùng nhau sánh [Em] bước
Dẫu .. [F] này không gặp nhau,
[C] Cũng sẽ không một ai có thể [F] làm ta quên gia đình [G] máu
Ngay cả khi về [F]già…a.á. [G].à
Khi về [Am] già..ù.[Em].ơ.ờ
Khi về [F] già, khi về [C] già, khi mình già [F] quá, khi mình già [G] lắm
 
Rap:
Đếm đếm đếm đếm
[C]1..2..3..4.[G].5..6..7 ngày qua
[Am] chúng tôi thường ngồi [Em] hát cũng nhau ở khắp mợi nơi
Xuân [F] hồng thì còn lâu mới tới nhưng khát [C] vọng thì lại gần đang đến
Phải làm [F]sao để được nhiều máu cho bệnh nhân ta [G] đỡ lo âu
[C]Mon, tue, Wednesday, Thursday, [G] Friday, Saturday, Sunday, Oh[Am] weeks
Chúng tớ đi tuyên truyền ở khắp mọi nơi, [Em] hiến máu thường xuyên
Gió [F] lào thì tôi không kể đến, bão cấp năm [C] lại càng chẳng qua tâm
Đồng [F] đội luôn chung tay góp sức,
tình nguyện viên [G] ta vẫn luôn quyết tâm…tự…hào
Chỉ là đôi [C] tôi chỉ là, là Máu Bách [G] Khoa thôi mà,
Nhưng đã [Am] ở trong tim tôi không thể [Em] phai phôi
Máu Bách Khoa [F] đừng thay đổi, vì tôi đã [C]quá say mê mất rồi.
Vì [F] bệnh nhân anh em tôi ơi hãy cùng [G] nhau cố gắng
Vì một tương [C] lai chờ, vì Máu Bách [G] Khoa đang chờ,
Mặc cho ngày [Am]tháng qua nhanh mình cùng nhau sánh [Em] bước
Dẫu [F] sau này không gặp nhau,
[C] cũng sẽ không một ai có thể [F] làm ta quên gia đình [G]máu
Ngay cả khi về [F]già…a.á. [G].à
Khi về [Am] già..ù.[Em].ơ.ờ
Khi về [F] già, khi về [C] già, khi mình già [F] quá, khi mình già [G] lắmmm

Chords List

Chord: My MBK - MBK - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like