Chord/Tab song: Muab Kuv Txoj Sia Pauv Koj Txoj - Tub Yaj

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Muab Kuv Txoj Sia Pauv Koj Txoj - Tub Yaj - (Koj yuav ncaim mus [Am] [G]Ncaim mus li tus dej ntws Mus law...)

a year ago267 Tub Yaj
--
Koj yuav ncaim mus [Am]
[G]Ncaim mus li tus dej ntws
Mus lawm [F]tsis rov los
Tsis zoo [Em]li lub hnub ua poob qhov
Hmo [Am]no mus lawm
[G]Tag kis yuav rov tawm tuaj
Xav [F]kom yog npau suav
Tsim [Em]los es tseem muaj koj
Lub [Dm]siab poob nthav
Kuv [Am]paub hais tias tus neeg kuv hlub
Yuav ncaim kuv mus [Dm]
Tsis muaj hnub yuav [Am]tig rov qab los
Tsis pom qab yuav [F]ua li cas [G]
Thiaj li yuav cheem [F]tau
Koj nrog kuv [G]nyob ntwam no [Am]
 
Chorus:
Muab kuv txoj [F]sia
[G]No pauv koj txoj [Am]
Seb koj puas nrog [F]
Kuv nyob [G]mus ib hnub [Am]
 
[Dm]Kuv lub kua muag poob nthav
[Am]Thaum kuv hu koj los koj tsis teb
Kuv [Dm]paub hais tias koj hnov kuv hu koj lub npe
Thaum [Am]kuv paub koj lub kua muag los
Tsis pom qab yuav ua [F]li cas
[G]Thiaj li yuav cheem tau [F]
Koj nrog kuv nyob ntawm no [Am]
 
Txij [Dm]hnub no mus lawm yav tom ntej
Yuav tsis muaj [Am]koj nrog kuv taug ib txoj kev
Yuav tsis hnov [Dm]koj hu kuv lub npe
Yuav [Am]tsis hnov koj lub suab luag ntxhi
Es kuv yuav ua cas [F]ua neeg nyob
[G]Yog tias tsis muaj koj [F]
Nrog kuv nyob [G]hauv ntiaj [Am]teb…

Chords List

Chord: Muab Kuv Txoj Sia Pauv Koj Txoj - Tub Yaj - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like