Chord/Tab song: Mùa thu dấu yêu - Hòa Bình

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Mùa thu dấu yêu - Hòa Bình - (1. Chiều [A] xưa lá vàng quanh [F#m] sân Chân [Bm] em dạo [E...)

a year ago381 Hòa Bình
--
1. Chiều [A] xưa lá vàng quanh [F#m] sân
Chân [Bm] em dạo [E] bước thu [A] về
Thơ [Bm] ngây chiều [F#m] vắng em [D] thường mộng [E] mơ
Yêu thương mở cánh khi [E7] trăng vừa [A] tròn.
 
ĐK:
[A] Tình yêu theo [F#m] bóng thu qua trên hàng [Bm] cây
[E] Xôn xao lá về bên kia lưng [A] đồi
Vòng tay ân [F#m] ái năm xưa bây giờ [Bm] xa
[E] Thu nay đi [E7] về lẻ [A] loi.
 
2. Người [A] đi một chiều thu [F#m] sang
Hai [Bm] vai nhuộm [E] nắng thu [A] vàng
Yêu [Bm] thương ngày [F#m] đó kết [D] thành mộng [E] mơ
Thương yêu thuở đó bay [E7] theo thu [A] vàng.

Chords List

Chord: Mùa thu dấu yêu - Hòa Bình - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like