Chord/Tab song: Mùa đông ơn Thánh - Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Mùa đông ơn Thánh - Lm. Nguyễn Văn Tuyên - (1. Làm sao đền [Dm] đáp tình [Bb] Chúa [C] yêu thương trần [...)

--
1. Làm sao đền [Dm] đáp tình [Bb] Chúa [C] yêu thương trần [Dm] gian
[Bb] Trời [C] đông băng [Gm] giá đồng vắng Chúa sinh vì [Dm] ta
[Bb] Kiếp [C] sống dương [Dm] gian nghèo [Bb] khó đơn [C] côi cơ [Gm] hàn
Làm sao đền [Dm] đáp tình [Bb] Chúa [A7] yêu thương trần [Dm] gian.

ĐK: Mùa Đông hạnh [D] phúc mùa [B7] đông con Chúa ra [Em] đời [A7]
Tình [F#7] trời mến [Bm] thương, Ngài [E7] đến xoá tan sầu [A7] vương
Đến với [D] Belem, [B7] con [Em] dâng tim hồng cậy [F#m] trông [Em]
Này Chúa mến [D] yêu ngự [A7] đến xoá tan mùa [D] đông.

2. Người ơi có [Dm] biết tình [Bb] Chúa [C] yêu thương trần [Dm] gian
[Bb] Một [C] thân cô [Gm] thế, Ngài đến hoá thân trẻ [Dm] thơ
[Bb] Giá [C] rét thê [Dm] lương, đồng [Bb] vắng đêm [C] khuya canh [Gm] trường
Người ơi có [Dm] biết tình [Bb] Chúa [A7] yêu thương trần [Dm] gian.

3. Quỳ đây chiêm [Dm] ngắm tình [Bb] Chúa [C] thiết tha dịu [Dm] êm
[Bb] Trời [C] cao sinh [Gm] xuống nhận kiếp sống bên tội [Dm] nhân
[Bb] Thứ [C] lỗi yêu [Dm] thương, tình [Bb] Chúa xoá [C] tan oán [Gm] thù
Quỳ đây chiêm [Dm] ngắm tình [Bb] Chúa [A7] thiết tha dịu [Dm] êm.

Chords List

Chord: Mùa đông ơn Thánh - Lm. Nguyễn Văn Tuyên - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like