Chord/Tab song: Một Cõi Riêng Tư - Lm. Thái Nguyên

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Một Cõi Riêng Tư - Lm. Thái Nguyên - (1. Giữa những xao [Am] động của [Dm] nhân thế nổi [E7] trôi ...)

7 months ago102 Lm. Thái Nguyên
--
1. Giữa những xao [Am] động của [Dm] nhân thế nổi [E7] trôi [A7],
Giữa những sục [Dm] sôi tranh [G7] chấp trong kiếp [C] người [F],
Giữa những đẹp [G] tươi hay [E] ê chề thất [Dm] bại.
Con xin [G] dành một [B7] cõi rất riêng [E7] tư [A7],
Cho Giê [Dm] su Đấng [E7] Tình yêu thẳm [Am] sâu.
 
ĐK.
Một cõi riêng [C] tư trong lòng [Dm] con xin dành cho [Am] Chúa,
Một cõi riêng [G] tư trong lòng [F] con Chúa thương ngự [E] trị.
Chúa là điểm [Am] hẹn nơi con phát [C] xuất
ra đi dấn [Dm6] thân cho [G] cuộc đời nhân [C] trần [Am].
Chúa là điểm [Dm] cao nơi con trở [G] lại để
sống trong ân [E7] tình nguồn vui phút an [Am] bình.
 
2.Giữa những u [Am] hoài và [Dm] lo lắng ngày [E7] mai [A7],
Giữa những đổi [Dm] thay được [G7] mất hơn thua [C] này [F],
Giữa những cuồng [G] say đam [E] mê trần gian [Dm] này.
Xin giữ [G] lại một [B7] cõi rất riêng [E7] tư [A7],
Cho Giê [Dm] su Đấng [E7] là nơi náu [Am] thân.
 
3. Giữa lúc cuộc [Am] đời bị [Dm] nhân thế cười [E7] chê [A7].
Giữa lúc bỏ [Dm] bê lê [G7] bước trong hoang [C] dại [F].
Giữa lúc hoạ [G] tai không [E] ai người đoái [Dm] hoài.
Con trở [G] về một [B7] cõi rất riêng [E7] tư [A7],
Trong Giê [Dm] su Đấng [E7] chở che đỡ [Am] nâng.

Chords List

Chord: Một Cõi Riêng Tư - Lm. Thái Nguyên - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like