Chord/Tab song: Lý Đêm Trăng - Dân Ca Nam Bộ

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Lý Đêm Trăng - Dân Ca Nam Bộ - (Cùng về An [Am] Giang thăm Núi [G] Sam làng bè Châu [Am] Đốc...)

6 months ago144 Dân Ca Nam Bộ
--
Cùng về An [Am] Giang thăm Núi [G] Sam làng bè Châu [Am] Đốc.
Đến Long [D] Xuyên đẹp sao quê [Am] nhà.
Tình quê [F] hương mến [G] thương nhau [Am] hoài.
 
Thoáng xa [Am] xa, tiếng ai [G] hò cho lòng [Am] lâng lâng.
Mến thương [G] nhiều về vùng Tri [C] Tôn.
Làm sao [Em] quên chợ Mới người [G] ơi dù xa [F] xôi.
Xin chớ [G] quên dòng kênh Vĩnh [Am] Tế.
 
Mến thương [D] sao miền Tây quê [Am] mình.
Về nơi [F] đây vấn [G] vương bao [Am] tình.
Về nơi [F] đây vấn [G] vương bao [Am] tình.

Chords List

Chord: Lý Đêm Trăng - Dân Ca Nam Bộ - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like