Chord/Tab song: Lý con sáo Bạc Liêu - Phan Ni Tấn

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Lý con sáo Bạc Liêu - Phan Ni Tấn - (Rồi [Em] thì sáo cũng sang [A] sông Bỏ trong dĩ [B7] vãng tấ...)

4 years ago359 Phan Ni Tấn
--
Rồi [Em] thì sáo cũng sang [A] sông
Bỏ trong dĩ [B7] vãng tấm lòng mồ [Em] côi
Bạc [G] Liêu cùng với qua [Em] mùi
Nhớ thương em [D] bậu khóc [B7] mùi một [Em] phen.

À [A] ơi à à [Em] ơi
Trời [G] mưa lâm râm ướt dầm bông [Em] soái
Bậu [G] đi lấy chồng sao chẳng [A] nói qua [B7] hay.

Trách chi câu thề khi nào cậu quay nõ á [Em] quay
Thì hoa với [Bm] bậu [A] mới đứt dây cang [Em] thường
Mà nay con [D] sáo sang sông
Sáo sang sông [B7] rộng theo người dưng về xứ [Em] xa.

Rồi [Em] thì sáo cũng bay [A] xa
Bỏ trên bến [B7] nước tiếng ca buồn [Em] hiu
Vàng [G] trôi [A] chẳng tiếc chi [Em] nhiều
Tiếc thương em [D] bậu chín [B7] chiều ruột [Em] đau.

À [A] ơi à à [Em] ơi
Trời [G] mưa lâm râm ướt dầm bông [Em] soái
Bậu [G] đi lấy chồng sao chẳng [A] nói qua [B7] hay.

Gió đưa con [G] sầu lên bờ bù [B7] non bù nước khóc [Em] than
Vì chân lẻ [Bm] bạn [A] mới ốm o cung [Em] đàn
Tình bậu không [D] muốn mang
Gió lay bông [B7] tràm đêm nằm nghe sầu thắt [Em] gan.

Ai [Em] đem cái kìa con [A] sáo nó sang [Em] sông
Để [G] cho cái kìa con [A] sáo sổ [B7] lồng bay [Em] xa.

Chords List

Chord: Lý con sáo Bạc Liêu - Phan Ni Tấn - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like