Chord/Tab song: Lòng Hiếu Chim Oanh Vũ - Lê Cao Phan

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Lòng Hiếu Chim Oanh Vũ - Lê Cao Phan - (ngày [C]xưa trên [F]núi tuyết [C]sơn có [Em]con oanh [G]vũ n...)

5 months ago57 Ballade Lê Cao Phan
--
ngày [C]xưa trên [F]núi tuyết [C]sơn có [Em]con oanh [G]vũ
nó [Am]thương xót cha mẹ [F]mù nó [Fm]thương xót cha mẹ [C]mù [G]
ngày [C]đêm nó bay đi [Am]khắp rừng cây khóm [G]lá
lo [Am]trái cây hầu mẹ [F]cha tìm [C]trái cúng dường mẹ [Am]cha. [G]
 
gặp nhà [C]nông kia [F]cấy lúa [C]xong phát [Em]tâm nguyện [G]cúng
lúa [Am]cho chúng sinh đều [F]dùng cúng [Fm]cho chúng sinh đều [C]dùng [G]
lời [C]kia đến tai chim [Am]hiếu từ nay khỏi [G]thiếu
thóc [Am]kia chim nuôi mẹ [F]cha ngày [G]đêm lượm dâng mẹ [C]cha.
 
Rồi [C]khi cây [F]lúa tốt [C]bông bốn [Em]phương chim [G]tới
kiếm [Am]ăn hót ca rền [F]trời kiếm [Fm]ăn hót ca rền [C]trời [G]
nhà [C]nông đến thăm ruộng [Am]lúa giận chim ăn [G]phá
giăng [Am]lưới bắt bầy chim [F]kia quên [C]hết những lời nguyện [Am]xưa. [G]
 
nhằm [C]con chim [F]hiếu lưới [C]vây nó [Em]lâm nguy [G]biến
nhớ [Am]thương kẻ thân tật [F]nguyền nhắc [Fm]cho lão nông lời [C]nguyền [G]
lời [C]chim khiến người cảm [Am]mến thuận cho chim [G]đến
thóc [Am]kia chim nuôi mẹ [F]cha ngày [G]đêm lượng dâng mẹ [C]cha.
 
thuận cho chim [G]đến
thóc [Am]kia chim nuôi mẹ [F]cha ngày [G]đêm lượng dâng mẹ [C]cha.
thuận cho chim [G]đến
thóc [Am]kia chim nuôi mẹ [F]cha ngày [G]đêm lượng dâng mẹ [C]cha.

Chords List

Chord: Lòng Hiếu Chim Oanh Vũ - Lê Cao Phan - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like