Chord/Tab song: Lời Nguyện Cầu - David Foster

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Lời Nguyện Cầu - David Foster - (Ver1: Mùa Giáng Sinh đã đến [A]rồi [Bsus4] Cầu [B]Chúa đến t...)

7 months ago117 Ballade David Foster
--
Ver1:
Mùa Giáng Sinh đã đến [A]rồi [Bsus4]
Cầu [B]Chúa đến trong tấm [E]lòng
Sưởi ấm tâm hồn bao [A]người [F#m/B]
Tìm thấy an bình trong [D/E]Chúa [E]
Chờ tình yêu giáng [F#m]trần [F#m7/B]
[B]Là tình yêu Thiên [G#7sus4]Chúa... [G#7]
 
[C#m]Tình yêu và hạnh [A]phúc
[C#m]Vui tươi va bình [G#m]an
[A]Mà Ngài ban xuống [E/B]cho [B]nhân [A/E]gian
 
Ver2:
Cuộc sống không còn hy [A]vọng
(Cuộc sống không còn hy vọng) [B7sus4]
Chìm [B7]đấm mãi trong ưu [E]phiền
(Chìm đấm mãi trong ưu phiền) [E/G#]
[A]Hãy đến bên Cha ái [Bsus4]từ
[B]Cầu xin Jesus tha [D/E]thứ [E7]
 
Chorus:
[E7]Ban cho mỗi tấm [F#m]lòng
(Ban cho mỗi tấm lòng) [F#m7/B]
[B]Một tình yêu vô đối...
(Ôi Chúa yêu tôi thứ tha) [G#7]
[C#m]Ban cho tình yêu [A]mới
[C#m]Luôn bền lâu Chúa [G#m]ôi
[A]Là tình yêu chính [E/B]tôi [B7]mong [A/E]chờ
[E]Thờ tôn vua [B/A]Jesus
[B/A]Vinh diệu cao [Esus4]quý muôn [E]đời
Lìa trời Chúa [B/A]giáng [A]sinh
[B/A]Trong chuồng chiên xưa [Esus4]tối [E]tâm
Trần gian đâu [Amaj7]hay còn
Đang chìm mãi... [Esus4]trong đêm [E]dài
[C#m]Khi Ngài sinh trong [C]nơi đê [A]hèn
Vào đêm buốt [Esus4]giá...
 
Ver3:
[E]Chúa quá yêu thương con [D]người
Y như lời kinh thánh [Esus4]truyền
[E]Ngài [Esus4]đến nơi [E]lòng khiêm [A]nhường
Dù thế nhân không tiếp [A9/C#]Ngài
Tình yêu Cha luôn sáng [D]ngời
Bằng lòng hi sinh cứu [Esus4]nhân
[E]Ngài ban cuộc đời tươi [G/A]mới
Tình yêu Ngài cao quý [A]thay
Ngài chờ mong mỗi [Bm]người
Nhân tin Chúa hôm [Bm7/E]nay
[E7]Quà tặng [E7/D]này vô [C#7sus4]giá
Ban cho mỗi tấm [C#7]lòng
 
[F#m]Cha luôn gọi tha [D]thiết
[F#m]Đang mong chờ anh [C#m]đến
[D]Mời Jesus bước [A/E]vô [E7]tâm [D/A]hồn...
 
[F#m]Cha luôn gọi tha [D]thiết
[F#m]Khuyên mời anh đến [C#m]mau...
Mời Jesus bước [A/E]vô... [E7]tâm [D/A]hồn
[D]Nhận Jesus Chúa [A/E]cha [E7]từ [F]ái... [G]giờ [A]đây...

Chords List

Chord: Lời Nguyện Cầu - David Foster - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like