Chord/Tab song: Lối ngỏ - Tuấn Khanh (trẻ)

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Lối ngỏ - Tuấn Khanh (trẻ) - (Lá [C] rụng đêm qua trời chuyển [Am] gió Sớm [F] mai như đã ...)

a year ago114 Tuấn Khanh (trẻ)
--
Lá [C] rụng đêm qua trời chuyển [Am] gió
Sớm [F] mai như đã chớm mùa [G] đông
Mở [C] cửa vườn bên hoa sứ [Em] rụng
Có [Dm] gió cánh [G] mỏng nụ hoa [C] hồng

Sáng [Em] nay nghe gió xuân lạnh [F] qua
Cô [G] láng giềng bên đi lấy [C] chồng
Một [Am] đôi bươm bướm bay ngoài [Em] nắng
Ô [F] chợt lòng [G] anh thêm nhớ [C] mong

Và [Em] chợt lòng anh thấy nhớ [Am] ai
Ngõ [F] nắng ngoài [G] kia áo cưới [C] bay
Mùa [Em] đông sao giống mùa xuân [F] vậy
Đám [Dm] cưới qua [F] rồi ai vẫy [C] tay

Chords List

Chord: Lối ngỏ - Tuấn Khanh (trẻ) - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like