Chord/Tab song: Lạc nơi rừng sâu (Frozen 2 OST) - Trần Hoàng Sơn

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Lạc nơi rừng sâu (Frozen 2 OST) - Trần Hoàng Sơn - (Giờ lại xa [G]nhau [C] Lối đi từ [D]nay ngược chiều giấc [B]...)

6 months ago51 Trần Hoàng Sơn
--
Giờ lại xa [G]nhau [C]
Lối đi từ [D]nay ngược chiều giấc [B]mơ
Nghĩ suy [Em]vẩn vơ
Làm sao khi [Am]thiếu vắng em [D]quá lâu. [C]
 
Tạm [D]biệt yêu [G]dấu [C]
Em về [D]nơi nhiều điều ngóng [B]chờ
Mà [Em]sao anh chỉ mong [Am]mỗi bước theo [D]dù ở đâu.
 
Ta cách [E]xa qua [A]năm tháng
Lỡ đâu [G#m]ngày sau quên [A]mất nhau
Từ khi [C]nao anh luôn nhung [Am]nhớ
nguôi theo [D]người quên đi đớn [D]đau ?
 
Nào ngờ [A#]trong hoang mang anh [Gm]đã,
Lạc bước [Cm]chân nơi rừng [F]sâu
Lối đi [Dm]nào, là đúng [D#]sai, vì [Cm]thiếu nhau...
 
[E]Muốn đưa [A#]người vượt ngàn nắng [Gm]gió,
Và lạc bước [Cm]chân nơi rừng [F]sâu
Tìm [F]em nơi đâu [A#]giữa đất rộng trời [D#]cao.
[C]Lạc trong bóng [G]tối... [C] [G]
 
[C]Lòng nôn [G]nao
Muốn [C]bước tiếp theo được [D]song đôi biết [B]bao
Dẫu chưa lần [Em]nào mơ đến lúc ta [Am]cưới nhau [Dsus4]bất ngờ [C]
 
[D]Mình là [E]ai
[Am]Mà [D]yêu em quá [G]sai
Mình ở [C]đâu, ngoài [Am]em thế [F#m]gian lu mờ
[F#]Chẳng phai mờ
 
Đúng em [B]rồi người hãy đưa [G#m]lối
Để a thoát [C#m]ra nơi rừng [F#]sâu
Nắng thay [D#m]màu, ngày hóa [E]đêm,
vì không [C#m]thấy em...
 
[F#]Oh, [B]Cùng người chạy theo [G#m]
bóng người lạc bước [C#m]chân nơi rừng [F#]sâu
[F#]Em đâu hay [B]luyến lưu buồn [E]theo,
 
Sẽ mong [C#m]chờ, về với [E]ai
Để trái [B]tim em, là của [G#m]riêng anh
Và giờ [C#m]đây, lạc [F#]lối tận rừng sâu
Lạc [B]lối tận rừng [B7 / d]sâu
Lạc lối [G]trong thương đau [B]

Chords List

Chord: Lạc nơi rừng sâu (Frozen 2 OST) - Trần Hoàng Sơn - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like