Chord/Tab song: Kính tri ân sư phụ - Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Kính tri ân sư phụ - Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) - ([Am] Kính bạch trên Sư [F]Phụ Con [G]nay đã giác[C]ngộ Giả [...)

--
[Am] Kính bạch trên Sư [F]Phụ
Con [G]nay đã giác[C]ngộ
Giả [Dm]tạm của cõi [Am]đời
[C]Thân, tứ [F]đại này chịu [G]khổ vô [C]thường
[C]Của [Em]sinh già bệnh [Am]chết
[C]Tâm, trí [Dm]này bị [Cm7]ưu [Fm7]phiền
[Em7]Bởi mong [Dm7]cầu dục [Am]lạc
[Am]Kính bạch trên Sư [F]Phụ
Con [G]nay đã giác [C]ngộ
Khổ [Em]là do nhân [F]gì
Cách [C]diệt khổ ra sao [Em]
Kính [Am]bạch trên Sư [F]Phụ
Con [G]nay đã giác [C]ngộ
Khổ [Em]là do tham [G]ái
Đoạn [F]tham được an [C]lạc,
Đoạn [Am]ái hết sầu [G]bi[Em]
Kính [Am]bạch trên Sư [F]Phụ
Nhờ [G]ơn đức của [C]Người,
Mà [Am]con đã giác [Fm7]ngộ
[Em]Con xin tri ân [G]Người
[Em7]Con xin tri ân [Am]Người
[Em]Con xin tri ân [G]Người cùng
[Em]Chư Tôn Đức [Am]Tăng
[C]Người thay Phật thuyết [F]Pháp
[Dm]Người thay Phật dìu [Am]dắt,
[F]Người thay Phật nâng [G]đỡ
Cho chúng [Em]con trên bước đường
tầm [Am]cầu giác[G]ngộ
[C]Chúng con tri ân [Am]Người
[C]Chúng con tri ân [Am]Người
[Fm7]Chúng con xin đầu [Dm7]thành
đảnh [Em7]lễ tri [Am]ân!

Chords List

Maybe you like