Hợp âm - tab: Không Ai Ngoài Jesus - Thiên Ân - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Không Ai Ngoài Jesus - Thiên Ân - ([G]Có ai [D]ngoài [C]Jesus [C]Đấng cứu [Am]rỗi thứ tha mọi [...)

5 months ago61 Thiên Ân
--
tone [G] Intro: [Em] [C] [G] [D]
[G]Có ai [D]ngoài [C]Jesus
[C]Đấng cứu [Am]rỗi thứ tha mọi [Am]tội lỗi chúng [D]con.
[G]Con đã [D]thấy nơi Cha một [G]sự sống vĩnh [C]hằng.
Nào [G]ai giống như [D]Ngài Cha [G]ôi!
 
[G]Có ai [D]ngoài Jesus [C]
[C]Đấng cứu [Am]rỗi thứ tha mọi [Am]tội lỗi [D]chúng con.
[G]Con đã [D]thấy nơi Cha một [G]sự sống vĩnh [C]hằng.
Nào [G]ai giống như [D]Ngài Cha [G]ôi!
 
Instrumental:
[Em] [C] [G] [D]
 
Chorus:
Ơn yêu [C]thương [D]Cha láng lai như [G]sông tuôn trào
[Am]Sự cứu rỗi [D]đến nơi tay [G]Cha.
[C]Trong cơn gian [D]truân Chúa chở [G]che luôn an ninh [Em].
[Am]Có ai như [D]Jesus
 
[G]Có ai [D]ngoài [C]Jesus
[C]Đấng cứu [Am]rỗi thứ tha mọi tội lỗi chúng [D]con.
[G]Con đã [D]thấy nơi Cha một [G]sự sống vĩnh [C]hằng.
Nào [G]ai giống như [D]Ngài Cha [G]ôi!

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Không Ai Ngoài Jesus - Thiên Ân - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích