Chord/Tab song: Khoảng trống nào cho tôi - Hạ Đỏ Bích Phượng

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Khoảng trống nào cho tôi - Hạ Đỏ Bích Phượng - (1. Đôi [Em] khi hạnh phúc quá nhỏ nhoi Lăn [B7] theo giọt nắ...)

--
1. Đôi [Em] khi hạnh phúc quá nhỏ nhoi
Lăn [B7] theo giọt nắng cháy bờ [Em] môi
Tôi [Am] hiểu tình yêu nào vĩnh [Em] cửu
Đừng [F#dim] nói lên [Am] lời [B7] xót xa
Xin cho [F] tôi [E7] ngày nắng [Am] hạ
Để cho cơn [B7] gió thoảng qua [C] sông [B7]
 
2. Mênh [Em] mông đời sống giữa bể dâu
Nhân [B7] gian chìm đắm dưới vực [Em] sâu
Tôi [Am] hiểu tử sinh một kiếp [Em] người
Đừng dối [F#dim] gian trong từng [B7] phút giây
Xin cho [Em] tôi! một chút [Am] tình
Dù như cơn [B7] gió thoảng [Em] qua song
 
[E7] Dù như cơn [Am] gió êm ái thoảng [Em] qua sông
Buồn như mây [B7] khói lãng đãng trong chiều [Em] đông
Lạc theo giông [F#dim] tố lạc theo mây [B7] trôi
Thì anh yêu [D] dấu! hãy [Am] thấu cho tình [Em] tôi
Thắp sáng linh hồn [F#dim] đêm [B7] Khoảng trống nào [Em] cho tôi
 
3. Đôi [Em] khi hạnh phúc quá mỏng manh
Tan [B7] theo bọt sóng trắng đại [Em] dương
Đôi [Am] khi tình yêu lùa bóng [F#dim] tối
Che những con [B7] đường không [Em] thấy nhau
 
Che những con [B7] đường khoảng trống nào [Em] cho tôi

Chords List

Chord: Khoảng trống nào cho tôi - Hạ Đỏ Bích Phượng - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like