Chord/Tab song: Huynh Đệ Kiếp Này Có Nhau - Nhạc Hoa Lời Việt

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Huynh Đệ Kiếp Này Có Nhau - Nhạc Hoa Lời Việt - ([Am]1 phút là anh em thì [Em]kiếp này có nhau Trời ...)

8 months ago61 Ballade
--
[Am]1 phút là anh em thì [Em]kiếp này có nhau
Trời sinh [F]ta duyên số sinh [C]tình
[Am]Đã xem là bạn bè, cuộc [Em]sống nhiều khó khăn
Lúc bạn [F]buồn liệu trắc tối sẽ [G]an lòng
 
[Am]Trời cao kia rộng lớn nhưng [Em]sánh sao từ anh em
Bạn hiểu [F]tôi, tôi cũng hiểu bạn [C]hơn cả
[Am]Bon chen những ngày dài cuộc [Em]sống biết thế nào
Nhưng là anh [F]em thì ta chẳng thể làm [G]ngơ
 
Huynh đệ [Am]ơi, huynh đệ [Em]à
Trời cao [F]đang chờ đón mình [G]bước những ngày [C]hi vọng
Lợi danh [Em]không màng chi Tình lên [Am]theo tháng ngày
Là đàn [Dm]ông chẳng sợ khó [G]khăn
 
Huynh đệ [Am]ơi, huynh đệ [Em]à
Dù ngày[F] sau mình có lầm [G]lỡ lạc đường [C]thế nào
Thề hẹn [Em]kia vẹn nguyên rồi ngày [Am]sau tương phùng
Mình sinh [F]ra ta lại là anh [G]em trên ngàn [Am]con đường.

Chords List

Chord: Huynh Đệ Kiếp Này Có Nhau - Nhạc Hoa Lời Việt - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like