Chord/Tab song: Hồng ân Chúa ban - Nguyễn Văn Tình

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Hồng ân Chúa ban - Nguyễn Văn Tình - (1. Biết bao hồng ân cao [Gm]vời Chúa đã [Cm]dành cho con Chú...)

--
1. Biết bao hồng ân cao [Gm]vời
Chúa đã [Cm]dành cho con Chúa [Dsus4]ơi.
Trần [D7]thế không mong đợi [Gm]gì.
Cuộc [Cm]sống lo âu từng [D7]ngày.
Nhiều [Bb7]lúc lãng quên tình [F#dim]Ngài, Chúa [Bb7]ơi!
Biết bao hồng ân cao [Gm]vời
Chúa đã [Cm]dành cho con Chúa [Dsus4]ơi.
Là [D7]lúc con đang mải [Gm]mê,
chìm [Cm]đắm trong bao tội [D7]nhơ
và [Gm]Chúa vẫn đi tìm [Eb]con,
Ngài vác [Dsus4]con trên [D7]vai.
 
ĐK: [Bb7]Chúa sai [Gm]con vào cuộc [G7]đời,
dựng [Cm]xây hạnh phúc Nước [Bb7]Trời,
sẻ [Eb]chia tình [D7]thương của [Gm]Chúa cho nhân [Bb7]thế.
[Bb7]Chúa vẫn [Gm]bên con từng [G7]ngày
để [Cm]khi con đây ngã [Bb7]quỵ,
thì [Eb]Ngài dìu [D7]nâng con [Gm]lên
bằng tình [F7]yêu chính Ngài đã [Bb7]trao.
 
2. Biết bao hồng ân cao [Gm]vời
Chúa đã [Cm]dành cho con Chúa [Dsus4]ơi.
Ngài [D7]dẫn con đi cùng [Gm]Ngài,
Ngài [Cm]bước bên con thật [D7]gần,
Ngài [Gm]sớt chia bao tủi [F#dim]hờn đắng cay.
Biết bao hồng ân cao [Gm]vời
Chúa đã [Cm]dành cho con Chúa [Dsus4]ơi.
Ngài [F#dim]thánh hiến con cho [Gm]Ngài
làm [Cm]chứng nhân cho tình [D7]Ngài
[Cm]để rắc gieo Tin [F#dim]Mừng
đi khắp [Dsus4]nơi, muôn [D7]nơi.
 
ĐK: [Bb7]Chúa sai [Gm]con vào cuộc [G7]đời,
dựng [Cm]xây hạnh phúc Nước [Bb7]Trời,
sẻ [Eb]chia tình [D7]thương của [Gm]Chúa cho nhân [Bb7]thế.
[Bb7]Chúa vẫn [Gm]bên con từng [G7]ngày
để [Cm]khi con đây ngã [Bb7]quỵ,
thì [Eb]Ngài dìu [D7]nâng con [Gm]lên
bằng tình [F7]yêu chính Ngài đã [Bb7]trao.

Chords List

Chord: Hồng ân Chúa ban - Nguyễn Văn Tình - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like