Chord/Tab song: Họa Phúc Trăm Năm - Tay Giang,Yuniboo

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Họa Phúc Trăm Năm - Tay Giang,Yuniboo - (Chiều [Bb]buồn, có ai [C]đang một mình Khóc than kẻ [Am]phụ ...)

8 months ago75
--
Chiều [Bb]buồn, có ai [C]đang một mình
Khóc than kẻ [Am]phụ tình, dòng sông lặng [Dm]thinh
Chờ [Bb]hoài, bóng ai giữa [C]chiều tà
Sắc son ôi [Am]ngọc ngà, kiệu hoa người [Dm]ta
Than ôi nàng [Bb]sắp lấy chồng, sắp mang pháo [C]đỏ rượu hồng
Xe hoa sắp [Am]đón nàng rồi, mang người về bên [Dm]cuộc đời mới
Riêng tôi thơ [Bb]thẫn ngậm ngùi, tim gan héo [C]hắt bùi ngùi
Em đi chẳng [Am]biết bao giờ, ngoảnh trông lại kẻ [Dm]si tình thơ
Thương [Bb]ai nặng gánh ưu [C]phiền
Nghiêng vai cõng [Am]nắng giữa miền trần [Dm]gian
Tội [Bb]người… mình nghiệp… đa [C]đoan
Lối xưa cỏ [Am]úa vướng quàng dấu [Dm]chân
Trả [Bb]vay tạo hóa xoay [C]vần
Trăm năm họa [Am]phúc chỉ ngần ấy [Dm]thôi
Đi [Bb]về sớm bước mình [C]tôi
Chiều nghiêng nắng [Am]xế bồi hồi xót [Dm]xa
 
Rap:
Tôi về [Bb]tới đầu làng … nghe tiếng pháo rộn ràng …
Thấy người [C]đang sánh bước bên ai mới biết mình đã muộn màng
Sợi tơ [Am]tình còn mang … mà đã vội vàng đứt đoạn
Lời thề [Dm]ước năm xưa có lẽ người theo cơn mưa trút cạn
Bỏ lại [Bb]đây … là những hồi ức mình thời ngây dại
Giờ người [C]đi … biết chẵng thể nào quay lại …
Hóa ra [Am]cuộc tình đẹp nhất cũng chỉ để nhớ vậy thôi
Còn người [Dm]đi đến cuối cuộc đời cùng người lại chẵng là tôi

Chords List

Chord: Họa Phúc Trăm Năm - Tay Giang,Yuniboo - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like