Chord/Tab song: Họa Nét Phong Trần - Trường Lê

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Họa Nét Phong Trần - Trường Lê - (verse 1: Họa nét phong [Bb] trần giữa [C] nhân gian, dưới [A...)

a year ago336 Trường Lê
--
verse 1:
Họa nét phong [Bb] trần giữa [C] nhân gian, dưới [Am7] đêm sáng trăng mơ [Dm] màng
Còn mình [Bb] ta, bước [C] chân hao gầy năm [F] tháng
Hỏi cánh chim [Bb] trời Hải [C] Âu ơi, người [Am7] bay người xa trùng [Dm] khơi
Phút ly [Gm7] biệt sao [Am7] chẳng một [Dm] lời
 
chorus:
Và giọt nước [Bb] mắt khẽ [C] rơi, hai hàng [Am7] mi ướt đẫm tuôn [Dm] dài
Người yêu [Bb] hỡi nếu có luyến [C] lưu mong em ở [F] lại
Nhành hoa phượng [Bb] vĩ trước [C] sân, nay vì [Am7] em đớn đau muôn [Dm] phần
Duyên lỡ [Bb] làng, phận trái [Am7] ngang, tình [Dm] tan
 
Hàn vi mới [Bb] nhớ phút [C] giây, ta ngồi [Am7] đây ướt đẫm vai [Dm] kề
Người yêu [Bb] hỡi nếu có đớn [C] đau mong em đừng [F] về
Hẹn lòng nguyện [Bb] ước kiếp [C] sau mong tình [Am7] ta sẽ thôi u [Dm] sầu
Anh nghĩ [Bb] rằng cuộc đời sẽ [Am7] cho duyên mình dài [Dm] lâu
 
[Bb] [C] [Am7]
 
[Dm] Ai mang theo bao yêu thương ngày [Bb] xưa, trăm ngàn câu [C] hứa
[Am7] Thôi quên mau người đừng về đây [Dm] nữa
 
rap:
Em [Bb] đi, bỏ lại mồ côi một [C] căn nhà trống
Giữa đồi [Am7] hoang ánh chiều tàn hiu hắt mờ [Dm] phai hình bóng
Cứ [Bb] ngỡ là muối mặn, chia [C] sớt miếng gừng cay
Hóa [F] ra là ngộ nhận nên khi lòng đổi dạ nào hay
 
Lá vàng [Bb] rơi, phượng vĩ buồn à [C] ơi trước gió
Chốn mù [Am7] khơi thấy người xưa mắt ướt giờ [Dm] đang khốn khó
Muốn [Bb] bỏ mà chẳng đành lòng, bởi [Am7] lẽ vì vẫn còn thương
Bến [Dm] cũ thuyền vẫn còn vương đưa em sang sông một kiếp tình trường
 
verse 2:
Họa nét phong [Bb] trần giữa [C] nhân gian, dưới [Am7] đêm sáng trăng mơ [Dm] màng
Còn mình [Bb] ta, bước [C] chân hao gầy thân [F] xác
Hỏi cánh chim [Bb] trời Hải [C] Âu ơi, người [Am7] bay người xa trùng [Dm] khơi
Phút ly [Gm7] biệt sao [Am7] chẳng một [Dm] lời
 
chorus:
Và giọt nước [Bb] mắt khẽ [C] rơi, hai hàng [Am7] mi ướt đẫm tuôn [Dm] dài
Người yêu [Bb] hỡi nếu có luyến [C] lưu mong em ở [F] lại
Nhành hoa phượng [Bb] vĩ trước [C] sân, nay vì [Am7] em đớn đau muôn [Dm] phần
Duyên lỡ [Bb] làng, phận trái [Am7] ngang, tình [Dm] tan
 
Hàn vi mới [Bb] nhớ phút [C] giây, ta ngồi [Am7] đây ướt đẫm vai [Dm] kề
Người yêu [Bb] hỡi nếu có đớn [C] đau mong em đừng [F] về
Hẹn lòng nguyện [Bb] ước kiếp [C] sau mong tình [Am7] ta sẽ thôi u [Dm] sầu
Anh nghĩ [Bb] rằng cuộc đời sẽ [Am7] cho duyên mình dài [Dm] lâu
 
bridge:
[Bb] Còn nhớ còn [C] thương, [Am7] còn vấn còn [Dm] vương
Chiều [Bb] hoang vu mang [C] bóng em về [F] đâu [F7]
[Bb] Dù biết hợp [C] tan, [Am7] là lẽ trần [Dm] gian
Cớ sao [Gm7] lòng mang tương tư hoài năm [Asus4] tháng [A7]
 
chorus:
Và giọt nước [Bb] mắt khẽ [C] rơi, hai hàng [Am7] mi ướt đẫm tuôn [Dm] dài
Người yêu [Bb] hỡi nếu có luyến [C] lưu mong em ở [F] lại
Nhành hoa phượng [Bb] vĩ trước [C] sân, nay vì [Am7] em đớn đau muôn [Dm] phần
Duyên lỡ [Bb] làng, phận trái [Am7] ngang, tình [Dm] tan
 
Hàn vi mới [Bb] nhớ phút [C] giây, ta ngồi [Am7] đây ướt đẫm vai [Dm] kề
Người yêu [Bb] hỡi nếu có đớn [C] đau mong em đừng [F] về
Hẹn lòng nguyện [Bb] ước kiếp [C] sau mong tình [Am7] ta sẽ thôi u [Dm] sầu
Anh nghĩ [Bb] rằng cuộc đời sẽ [Am7] cho duyên mình dài [Dm] lâu

Chords List

Chord: Họa Nét Phong Trần - Trường Lê - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like