Chord/Tab song: Hình Xăm Khắc Trong Tim - Nhạc Hoa Lời Việt

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Hình Xăm Khắc Trong Tim - Nhạc Hoa Lời Việt - (VERSE1 Ghì thật [F] sâu trong đôi mắt ấy là tâm [Bb] tư anh ...)

5 months ago40
--
VERSE1
Ghì thật [F] sâu trong đôi mắt ấy là tâm [Bb] tư anh đang rối bời
Lạc tay [Gm] em mất rồi chẳng thể [C] ngăn những dòng lệ [F] đắng
Vì yếu [Bb] đuối lỡ mất em [F] yêu là anh [Am] quá ngốc để em rời [Dm] xa
Chẳng thể [Gm] quên bóng người là hình xăm khắc vào tim [C] anh.
 
2. Chiều không [F] em, nghe tim buốt giá chờ dòng [Bb] tin em, sao chẳng về
Gọi tên [Gm] em mỗi ngày bữa [C] cơm chan chỉ toàn lệ [F] đắng
Giọt nước [Bb] mắt cứ thế tuôn [F] rơi mùa đông [Am] đã đến
cánh chim lẻ [Dm] loi
Tập quên [Gm] em mỗi ngày cười bản [C] thân dối lừa con [F] tim.
 
ĐK:
Hỏi lòng em [Bb] có nhớ về, ngày [C] xưa ước thề?
Tự làm mình [Am] đau, nghĩ về ngày [Dm] xưa
Là do [Gm] anh lỗi lầm và buông [C] tay lạc mất người [F] thương.
 
Dù thời gian [Bb] trôi hững hờ, anh [C] vẫn mãi chờ
Dù chẳng hồi [Am] âm, bóng người xa [Dm] xăm
Nhìn trời [Gm] cao khấn nguyện sẽ gặp lại [C] em, nói lời yêu [F] em.
 
VERSE2
Chiều không [F] em, nghe tim buốt giá chờ dòng [Bb] tin em, sao chẳng về
Gọi tên [Gm] em mỗi ngày bữa [C] cơm chan chỉ toàn lệ [F] đắng
Giọt nước [Bb] mắt cứ thế tuôn [F] rơi mùa đông [Am] đã
đến cánh chim lẻ [Dm] loi
Tập quên [Gm] em mỗi ngày cười bản [C] thân dối lừa con [F] tim.
 
ĐK:
Hỏi lòng em [Bb] có nhớ về, ngày [C] xưa ước thề?
Tự làm mình [Am] đau, nghĩ về ngày [Dm] xưa
Là do [Gm] anh lỗi lầm và buông [C] tay lạc mất người
[F] thương.
 
Dù thời gian [Bb] trôi hững hờ, anh [C] vẫn mãi chờ
Dù chẳng hồi [Am] âm, bóng người xa [Dm] xăm
Nhìn trời [Gm] cao khấn nguyện sẽ gặp lại [C] em, nói lời yêu [F] em.
LÊN 1 TONE [F#]
ĐK:
Hỏi lòng em [B] có nhớ về, ngày [C#] xưa ước thề?
Tự làm mình [Bbm] đau, nghĩ về ngày [Ebm] xưa
Là do [Abm] anh lỗi lầm và buông [C#] tay lạc mất người
[F#] thương.
 
Dù thời gian [B] trôi hững hờ, anh [C#] vẫn mãi chờ
Dù chẳng hồi [Bbm] âm, bóng người xa [Ebm] xăm
Nhìn trời [Abm] cao khấn nguyện sẽ gặp lại [C#] em, nói lời yêu [F#] em.
Nhìn trời [Abm] cao khấn nguyện sẽ gặp lại [C#] em, nói yêu [F#] em.....

Chords List

Chord: Hình Xăm Khắc Trong Tim - Nhạc Hoa Lời Việt - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like