Chord/Tab song: Hãy cất tiếng vui mừng - Antôn Đình Dũng

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Hãy cất tiếng vui mừng - Antôn Đình Dũng - ([Em]Nào cùng [G]nhau ta [Am]lớn tiếng hát vui [Em]mừng. Dâng...)

7 months ago212 Antôn Đình Dũng
--
[Em]Nào cùng [G]nhau ta [Am]lớn tiếng hát vui [Em]mừng.
Dâng [C]lên Giê- [D]xu muôn lời chúc [Em]tôn - Hallelujah [C] [D]
[Em]Thờ phượng bằng [G]tâm linh [Am]vỗ tay cho [Em]đều.
Tôn [B]cao Giê xu Danh thật diệu [Em]kỳ.
 
DK:
[Em]Tôn [G]Vinh [Am]chúc [Em]tôn
[C]Giê-xu [D]Đấng con hằng yêu [Em]quý - [C] [D] Hallelujah
[Em]Ha [G]lê [Am]lu [Em]gia, tôn [B]cao Giê-xu - Danh thật diệu [Em]kỳ.

Chords List

Chord: Hãy cất tiếng vui mừng - Antôn Đình Dũng - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like